Felhasználási feltételek

Elfogadás 

A www.Diaverum.com (a „Weboldal”) felkeresését és használatát a jelen Felhasználási feltételek, valamint a vonatkozó jogszabályok szabályozzák. A Weboldal megtekintésével és azon való navigálással Ön korlátozás vagy feltétel nélkül elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket, és tudomásul veszi, hogy ezen Felhasználási feltételek alkotják az Ön és a Diaverum AB, cégjegyzékszám: 559140-5344 és leányvállalatai (“Diaverum”) közötti teljes megállapodást a Weboldal használatával kapcsolatban, és az a témában kötött minden előzetes megállapodást felülír. Ön kijelenti, hogy a jelen Felhasználási feltételeket nem olyan, a Diaverum által tett szóbeli vagy írásbeli kijelentések alapján tette, amelyek itt nem szerepelnek. 

A Diaverum fenntartja a jogot ezen Felhasználási feltételek időközönkénti, előzetes értesítés nélküli módosítására. Az utolsó módosítás dátuma a Felhasználási feltételek végén kerül feltüntetésre. Az Ön felelőssége, hogy a Weboldalt időközönként ellenőrizze az esetleges frissítések szempontjából. Azonban a Diaverum saját hatáskörében időközönként értesítheti Önt a Weboldalon keresztül a Felhasználási feltételekben eszközölt lényeges változásokról. Ha az Oldalt az ilyen változások után is használja, az a változás tudomásul vételének és elfogadásának minősül. Ha nem ért egyet ezen Felhasználási feltételekkel, kérjük, ne használja a Weboldalt. 

A Weboldal használata 

Ha azt a Weboldalon kifejezetten nem tüntettük fel, minden szellemi tulajdon (“SZT”) - pl. az oldalon feltüntetett képek, illusztrációk, ikonok, fényképek, technológiák, dokumentumok, szoftverek és szolgáltatások - joga a Diaverumot vagy kapcsolt vállalkozásait illeti, azok felett a Diaverum vagy kapcsolt vállalatai gyakorolnak ellenőrzést, vagy azok használatát a Diaverum vagy kapcsolt vállalatai számára engedélyezték. A Diaverum által kifejezetten engedélyezett esetek kivételével a szellemi tulajdon megváltoztatása, másolása, reprodukciója, ismételt közzététele, továbbítása, terjesztése, értékesítése, használatának engedélyezése, bérbeadása, nyilvános feltüntetése vagy előadása, szerkesztése vagy átvétele bármilyen módon tilos. 

Tekintet nélkül a fentiekre, a Weboldalról a szellemi tulajdont Ön szigorúan saját és nem kereskedelmi célokra kinyomtathatja és letöltheti, feltéve, ha az ilyen anyagokat nem teszi közzé és nem terjeszti semmilyen módon, valamint nem sért semmilyen szerzői jogot, márkajelzést és egyéb szellemi tulajdonjogi nyilatkozatot sem. A Diaverum nem szavatolja és nem állítja, hogy a Weboldalon megjelenített IP használata nem sérti a Diaverum tulajdonában nem lévő vagy vele kapcsolatban álló harmadik felek jogait. 

A Weboldalon feltüntetett szellemi tulajdon bármely célra és bármely módon történő, a jelen Felhasználási feltételekben vagy a Diaverum által egyéb módon nem kifejezetten megengedett használata tilos. 
A Diaverum elvárja Öntől, hogy tiszteletben tartsa a Weboldal integritását. Ezért például tilos (i) olyan kárt okozó tartalmakat elhelyezni, mint pl. a malware, trójai vagy vírusok, vagy a Weboldal működésébe egyéb módon beavatkozó tartalmak; (ii) a Weboldal mesterséges manipulálása szkriptek, botok, pluginek, kiterjesztések vagy egyéb automatizált folyamatok használatával; (iii) a Weboldal zavarása az abba történő jogtalan beavatkozással, illetve sérülékenységének tesztelésével; vagy (iv) a Weboldal egyéb, a jelen Felhasználási feltételekkel ütköző módon történő hasznosítása. 

Egészségügyi információk/betegségek 

A Weboldalon feltüntetett termékinformáció a Diaverumtól származik, kizárólag általános tájékoztatási céllal. Ennek megfelelően, az ilyen információkat nem szabad orvosi vagy egyéb professzionális tanácsnak tekinteni. Sok, a Weboldalon felsorolt gyógyszeripari és orvosi termék kizárólag orvosi rendelvényre, vagy szakképzett egészségügyi személyzet által kiállított vény ellenében kapható, és egyes ilyen termékek nem férhetők hozzá minden országban. Ha valamilyen betegséggel küzd, a lehető leghamarabb forduljon orvosához, vagy egészségügyi szolgáltatójához, mivel a Diaverum nem kínál személyre szabott orvosi diagnózist, sem páciens-specifikus kezelési tanácsokat. Az egészségügyi szakemberek a termék tájékoztatójából kaphatnak teljes orvosi információkat. A termékekről szóló információk országonként változhatnak. A páciensek, orvosok és egyéb egészségügyi szakemberek kérdezzék helyi egészségügyi erőforrásaikat és forduljanak a helyi szabályzó testületekhez az országukban érvényes információkért. Továbbá, az érvényben lévő jogszabályok számos országban korlátozzák (egyes esetekben akár tiltják is) a Diaverum információszolgáltatását, vagy azt, hogy közvetlenül válaszoljunk pácienseink receptköteles termékekkel kapcsolatos kérdéseire. Azonban a Diaverum a helyi szabályozásnak megfelelően válaszol az Ön ellátásáért felelős, szakképzett egészségügyi szakemberek kérdéseire, és információkat biztosít számukra. 

Jognyilatkozat 

Minden, a Weboldalon közzétett szellemi tulajdon, információ, és szolgáltatás annak aktuális állapotában kerül közzétételre, mindennemű kifejezett vagy hallgatólagos kijelentés és garancia nélkül, ami azt jelenti, hogy pl. nem szavatoljuk az információk időbeliségét, pontosságát, teljességét, kereskedelmi forgalomba hozhatóságát, az adott célra való alkalmasságát, valamint a szellemi alkotáshoz fűződő jogok megsértésétől való mentességet. 

A Diaverum minden észszerű erőfeszítést megtesz a Weboldalon feltüntetett információk pontosságának és időbeliségének biztosítására, ám így is előfordulhat, hogy az nem kerül frissítésre, vagy műszaki pontatlanságokat vagy elírásokat tartalmazhat. A Diaverum fenntartja a jogot a Weboldalon közzétett, szellemi tulajdon, információk és szolgáltatások, valamint az ott ismertetett termékek és programok bármikor, a Weboldalon nyújtott előzetes tájékoztatás nélkül eszközölhető frissítésére, illetve módosítására. 

Felelősség korlátozása 

A Diaverum igazgatói, alkalmazottai és kapcsolt vállalkozásai semmilyen körülmények között nem vonhatók felelősségre a Weboldal, a Weboldalhoz kapcsolt oldalak, vagy az ilyen oldalakon feltüntetett szellemi tulajdon, információk vagy szolgáltatások használatából, annak használatára való képtelenségből, vagy használatának következményeiből eredő károkért, tekintet nélkül arra, hogy azok szavatosságon, szerződésen, szerződésen kívüli károkozáson vagy egyéb jogi elméleten alapulnak, és arra, hogy az ilyen károkra előzetesen felhívtuk-e az Ön figyelmét. Amennyiben a Weboldalon közzétett szellemi tulajdon, információk vagy szolgáltatások használata következményeként az Ön eszközének, adatainak szervízelésre, javításra vagy helyesbítésére lenne szüksége, annak minden költsége Önt terheli. 

Az Ön által számunkra megadott információk 

Adatvédelmi tájékoztatónktól eltérően, bármely, az Ön által a Weboldalra elektronikusan vagy egyéb módon továbbított kommunikációt vagy szellemi tulajdont, ideértve az adatokat, kérdéseket, megjegyzéseket, javaslatokat és hasonlókat, jelenleg és a jövőben sem számít bizalmasnak vagy jogvédettnek. Minden, amit Ön számunkra továbbít vagy posztol, a Diaverum és kapcsolt vállalkozásai tulajdonát képezi, és azt bármely célra felhasználhatjuk, ideértve, de nem kizárólagosan a sokszorosítást, közzétételt, továbbítást, sugárzást és posztolást. Továbbá, a Diaverum szabadon, Önnek fizetendő bárminemű kompenzáció nélkül felhasználhatja az Ön által bármely célból a Weboldalra küldött ötleteket, koncepciókat, know-how-t vagy technikákat, ideértve, de nem kizárólagosan a termékek kifejlesztésének, gyártásának és marketingjének célját. 

Üzletszerzés tilalma 

A Weboldalon közzétett egyetlen információ sem szolgálja azt a célt, hogy azokon a területeken, ahol a Diaverum még nem rendelkezik közvetlen vagy meghatalmazott megbízott által kötött üzlettel, üzletet szerezzen, és nem tekintendő egyetlen olyan termékkel kapcsolatos üzletkötésnek vagy reklámtevékenységnek, amelynek értékesítése vagy reklámozása az olvasó országában nem engedélyezett. 

Egyéb weboldalakról a Weboldalra vezető hivatkozások 

A Diaverum nem ellenőrzi a harmadik felek által üzemeltetett, a Weboldalra vezető linket tartalmazó weboldalakat, és az ilyen weboldalak tartalmáért nem felelős. Ha Ön is be szeretné linkelni weboldalára a Diaverum Weboldalát, azt csak honlapunk, a www.diaverum.com behivatkozásával teheti. Egyéb webhelyekre vezető linkeket a Diaverum előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem tüntethet fel. Ha a Diaverumhoz vezető linkeket tüntet fel, Ön vállalja, hogy azt oly módon teszi, amely nem kelti azt a benyomást, hogy a Diaverum kifejezetten vagy hallgatólagosan jóváhagyta az illető weboldalon feltüntetett termékeket, szolgáltatásokat és véleményeket. A Weboldal egy vagy több részének harmadik fél weboldalán történő használata vagy idézése a Diaverum írásbeli hozzájárulása nélkül szintén tilos. 

A Weboldalról egyéb weboldalakra vezető hivatkozások 

A Weboldalról egyéb, nem a Diaverum tulajdonában lévő vagy általa üzemeltetett weboldalakra vezető hivatkozásokat a Weboldal látogatói érdekében vagy kényelmére biztosíthatjuk. Azonban, ha Ön ezeket a linkeket már használta, tudnia kell, hogy a Diaverum nem rendelkezik irányítással az idegen weboldalak felett. Ezért, az ilyen weboldalak Ön általi használatára Felhasználási feltételeink és Adatvédelmi tájékoztatónk nem vonatkozik, azokat az illető weboldal szabályzatai irányítják. A Diaverum által egyéb weboldalra vezető link nem tekintendő a hivatkozott weboldal tartalmának vagy tulajdonosának jóváhagyásaként, szponzorációjaként vagy ahhoz való kapcsolódásként. A Diaverum nem vállal felelősséget a Diaverum Weboldaláról egyéb weboldalakra vezető linkekért, és a Diaverum nem felelős az ilyen tartalmak pontosságáért és jogszerűségéért. A Diaverum nem vállal semmiféle felelősséget a harmadik felek adatvédelmi tájékoztatóiban előforduló hiányosságok vagy nem megfelelőségek következményeiért. 

A Weboldalon közzétett vélemények 

A Diaverum dönthet úgy, hogy a Weboldal látogatóinak lehetőséget ad a vitákban, chatekben, adatok továbbításában, hirdetőtáblák olvasásában és alakításában, valamint a hasonló fórumokon való részvételre. Ön nem posztolhat vagy továbbíthat semmiféle sértő, káros, pontatlan, vagy egyéb módon nem odaillő tartalmakat ( “Tiltott tartalom”). A Diaverum nem kísérheti figyelemmel és nem gyakorolhat ellenőrzést az ilyen fórumokon a látogatók által posztolt információkért, és nem vállal semmiféle felelősséget a látogatók által közzétett Tiltott tartalmakért. Azonban a Diaverum törekszik arra, hogy a Diaverum tudomására hozott Tiltott tartalmakat a lehető leghamarabb eltávolítsa. Ezért a Diaverum arra kéri Önt, hogy jelentsen minden, a Weboldalon megtalálható, jogszabályba ütköző, sértő, visszaélésre irányuló vagy egyéb módon a jelen Felhasználási feltételekkel ellentétes tartalmat. A Diaverum teljes mértékben együttműködik a rendvédelmi szervekkel, és végrehajt minden bírósági határozatot, amely a Diaverumot a Tiltott tartalom posztolója kilétének felfedésére kéri vagy kötelezi. 

Következmények 

Ha a Diaverum tudomására jut, hogy Ön megszegte a jelen Felhasználási feltételekben ismertetett feltételeket, a Diaverum azonnali korrekciós intézkedést tehet, ideértve az Ön letiltását a Diaverum által kínált szolgáltatásokról, valamint az Ön által a Weboldalon közzétett tartalom eltávolítását, mindezt minden előzetes értesítés nélkül. Ha a Diaverum ezen szabályszegések miatt kárt szenvedett el, a Diaverum saját döntése alapján Öntől kártérítést követelhet. 

Kérdések és megjegyzések 

Ha kérdése van, vagy megjegyzést szeretne fűzni jelen Felhasználási feltételekhez, a következő elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot: 
Diaverum AB 
cégjegyzékszám: 559140-5344 
Hyllie Boulevard 39 
215 37 Malmö 
Svédország 
Telefonszám: +46 46 287 30 00 

Lemondás és elévülés 

A jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezése, kizárása és felelősségi korlátozása a vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben alkalmazandó. Előfordulhat, hogy az Ön joghatósága nem engedélyez bizonyos szavatossági kizárásokat vagy bizonyos felelősségkorlátozásokat, és ennek következtében a Felhasználási feltételek bizonyos tartalma (beleértve a „Felelősség korlátozása” című részt) nem alkalmazható Önre. A jelen Felhasználási feltételekben semmi sem azzal a szándékkal született, hogy az Ön jogszabályok által garantált jogait lekorlátozza. 

Amennyiben nem gyakoroljuk bármely, a jelen Felhasználási feltételekben rögzített jogunkat, az nem tekinthető az illető jogról vagy jogosultságról történő lemondásnak. 

Amennyiben a jelen Felhasználási feltételek egy vagy több rendelkezése jogszabályba ütközne, vagy betarthatatlan lenne, az ilyen rendelkezés(ek) nincsenek kihatással a Felhasználási feltételek többi rendelkezésére, amelyek teljes mértékig hatályban maradnak, és az illető rendelkezést a jogszabályok által megengedett lehető legnagyobb mértékben be kell tartatni. 

Irányadó jog és illetékesség 

Ellenkező értelmű helyi jogszabályi rendelkezések hiányában a jelen Felhasználási feltételekre Svédország jogszabályai vonatkoznak, a választható vagy konfliktáló jogrendekre tekintet nélkül, és Ön és a Diaverum aláveti magát a svéd bíróságok kizárólagos illetékességének a jelen Felhasználási feltételekkel kapcsolatban felmerült vita, követelés vagy konfliktus feloldását illetően. 

Utolsó módosítás időpontja: 
2020.04.06.