Adatvédelmi tájékoztató

Az Adatvédelmi tájékoztató és a Sütiszabályzat az Ön Diaverum AB-vel és annak leányvállalataival (együttesen: Diaverum, mi, minket, nekünk, stb.) főként annak weboldalán (http://www.diaverum.com/) (a továbbiakban: a Weboldal) keresztül létrehozott interakcióira vonatkozik. 

Ezt a weboldalt a Diaverum AB üzemelteti („Adatkezelő”).

Cégjegyzékszám: 559140-5344 
Iroda címe: Hyllie Boulevard 53
SE 215 37 Malmö 

Svédország 
Telefonszám: +46 46 287 3000

A Diaverum AB, mint adatkezelő felelős az Ön személyes adatai védelméért. Célunk, hogy személyes adatait biztonságban érezze nálunk. Az Ön személyes adatait ezen Adatvédelmi tájékoztató és a vonatkozó jogszabályok szerint kezeljük, valamint 2018. május 25. óta az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének is megfelelünk. 

Adatainak védelme nagyon fontos számunkra, és elismerjük, hogy szüksége van a velünk megosztott személyes adatai megfelelő védelmére és kezelésére. Ezért fejlesztettük ki jelen adatvédelmi tájékoztatónkat („Adatvédelmi tájékoztató”), amelyben ismertetjük az Ön személyes adatai gyűjtésének és használatának módját. Az Adatvédelmi tájékoztató főként az általunk a Weboldalon keresztül gyűjtött adatokra vonatkozik, de az magában foglalhat más forrásokból származó információkat is; pl. az offline forrásokból vagy a Diaverum leányvállalatai által üzemeltetett egyéb weboldalakról származó információkat is. 

A Diaverum AB kijelölt egy adatvédelmi tisztviselőt, akivel írásban a fent megjelölt címen, illetve az alábbi e-mail címen lehet kapcsolatba lépni: SE.DPO@diaverum.com vagy postai cím:

Diaverum AB 
Data Protection Officer 
Hyllie Boulevard 53 
SE 215 37 Malmö 
Svédország 
Telefonszám: +46 46 287 3000
 

 

Személyes adatok  

A Diaverum a Weboldalon található szolgáltatásai, tulajdonságai és funkciói regisztráció nélkül is hozzáférhetők, így Ön az oldalt úgy is meglátogathatja, hogy nem osztja meg velünk kilétét. Azonban, egyes szolgáltatások, tulajdonságok és funkciók igénybevételéhez kérhetünk Öntől néhány személyes adatot. Ilyen adatok lehetnek például a következők: 

 • az Ön neve: 
 • Az Ön vállalatának neve (ha van ilyen), 
 • az Ön e-mail címe, 
 • az Ön levelezési címe és 
 • az Ön telefonszáma. 

Egyes szolgáltatások tekintetében szintén megkérhetjük, hogy osszon meg bizonyos, korlátozott egészségügyi információkat. Bizonyos személyes adatok megadása kötelező lehet, ami azt jelenti, hogy ha azokat nem adja meg, a Weboldal bizonyos részeihez nem fog tudni hozzáférni, vagy mi nem fogunk tudni érdeklődésére választ adni. 

Általánosságban minden, közvetve vagy közvetlenül egy élő természetes személyhez kapcsolódó adat személyes adatnak tekintendő. Ez magában foglalja az egyénekről készült fényképeket és hangfelvételeket is, akkor is, ha az egyén nevét ezek nem tartalmazzák. A kódolt adatok és az elektronikus azonosítók különféle típusai, mint pl. az IP címek is személyes adatnak minősülnek, ha azok természetes személyhez kapcsolhatók. 

Hozzájárulás  

A Weboldalon belül minden olyan helyen, ahol személyes adatai megadását kérjük, hozzáférhetővé tettük ezen Adatvédelmi tájékoztatót. Az Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával és az ilyen helyeken vagy máshogy történő, személyes adatai megadásával Ön tudomásul veszi, hogy a Diaverum személyes adatait ezen Adatvédelmi tájékoztató szerint gyűjti és használja. 

A személyes adatok felhasználása  

Mielőtt személyes adatokat gyűjtenénk, meghatározzuk az ilyen adatgyűjtés célját. Az Ön személyes adatait kizárólag ezen célokra gyűjtjük és használjuk fel. Amikor bekérjük személyes adatait, ezen célokról tájékoztatjuk Önt. Személyes adatait például termékeink és szolgáltatásaink biztosítására vagy az ilyen termékek és szolgáltatások kiszámlázására is gyűjthetjük és használhatjuk. Az ilyen információkat olyan termékek és szolgáltatások reklámozására is felhasználhatjuk, amelyekről úgy gondoljuk, hogy érdekelhetik Önt, de egyéb célú kommunikációra szintén. 

A személyes adatok gyűjtésének, tárolásának és használatának jogalapjai a következők lehetnek:  

 • a személyre szabott termékek és szolgáltatások felkínálásának jogos érdeke, weboldalunk és üzletünk karbantartása, weboldalunk személyre szabása az Ön részére, a weboldalunkon kínált szolgáltatások elérhetővé tétele az Ön számára, válaszadás az Ön által vagy Önt illető, a weboldalunkkal kapcsolatosan küldött érdeklődésekre vagy panaszokra 
 • az Ön hozzájárulása, kifejezett és megfelelő információkon alapuló engedélye az Ön személyes adatai használatára 
 • a szerződéskötés feltétele, ha Önnel szerződéses jogviszonyban állunk 

Az Ön adatait csak a szükséges időtartamra tároljuk a megadott célokra, vagy jogszabályban rögzített tárolási kötelezettség betartására, vagy hozzájárulása visszavonásáig. 

Az Ön személyes adatait nem használjuk fel profilalkotásra vagy automatizált döntéshozatali folyamatokhoz. 

Ha közvetlen nekünk küld egy e-mailt, az abban szereplő személyes adatait adatainak védelme tiszteletben tartásával és a jelen Adatvédelmi tájékoztatóval összhangban kezeljük. 

Harmadik felek felé történő adatszolgáltatás  

Az Ön személyes adatait nem értékesítjük, nem osztjuk meg másokkal és nem adjuk ki azokat harmadik személyeknek, kivéve az ebben az Adatvédelmi tájékoztatóban említett esetekben és okokból. Személyes adatait továbbíthatjuk a Diaverum leányvállalatainak és a Diaverum egyéb szerződéses partnereinek, az Ön személyes adatainak az adatgyűjtés eredeti céljára történő feldolgozása céljából, pl. szolgáltatások nyújtása, értékelés vagy technikai segítségnyújtás. Az adatokat csak akkor továbbítjuk, ha a leányvállalat vagy a szerződéses partner szerződésben garantálja a Diaverum számára, hogy a személyes adatokat kizárólag azon célokra használja fel, amelyekre azokat eredetileg gyűjtötték. 

Az Ön személyes adatait felfedhetjük, amennyiben azt a vonatkozó jogszabályok, bírósági határozat vagy kormány által előírt rendeletek értelmében meg kell tennünk, vagy ha az adatok ilyen felfedése jogi vagy büntetőjogi kivizsgáláshoz szükséges. 

Ezen kívül, átszervezés, vállalatok egybeolvadása vagy értékesítés esetén is továbbíthatjuk személyes adatait a vonatkozó harmadik fél részére, amennyiben az ilyen harmadik fél vállalja, hogy a személyes adatokat ezen Adatvédelmi tájékoztató szerint kezeli. 
Külső felek szolgáltatásait is igénybe vehetjük a jelen szakaszban ismertetett adatok gyűjtésére és feldolgozására. Az ilyen harmadik feleket a fenti kötelezettségek terhelik. 

Az Ön jogai  

 • Önnek jogában áll tudni, hogy milyen adatokat kezelünk Önről, és kérheti ezen adatok másolatát. 
 • Jogában áll az Önről tárolt helytelen személyes adatok helyesbítését kérni, és esetenként azok törlését is kérheti (ha pl. a személyes adat már nem szükséges annak eredeti céljához). 
 • Ha Ön hozzájárulását adta személyes adatai egy kifejezett cél érdekében történő kezeléséhez, az ilyen hozzájárulást bármikor visszavonhatja. 
 • Az érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokban meghatározott mértékig Önnek ahhoz is joga van, hogy tiltakozzon a személyes adatok bizonyos kezelése ellen, továbbá kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását. Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatainak törlése azt eredményezheti, hogy nem tudjuk teljesíteni az Önnel szemben fennálló kötelezettségeinket. 
 • Ön szintén jogosult személyes adatainak géppel olvasható formátumban biztosított kivonatát kérni, és azt egy másik adatkezelőnek továbbítani. 

Kéréseit rövid időn belül és megfelelően dolgozzuk fel. A személyes adatok törlésére vonatkozó kéréseket a vonatkozó jogszabályban lefektetett követelményeknek megfelelően bíráljuk el. 

Ha a fenti jogok bármelyikét gyakorolni kívánja, itt léphet velünk kapcsolatba:

Diaverum AB 
Levelezési cím: Hyllie Boulevard 53
SE 215 37 Malmö 
Svédország 
Telefonszám: +46 46 287 3000
 

Ha tiltakozni kíván, vagy panaszt kíván emelni személyes adatai általunk történő kezeléséhez, jogában áll a vonatkozó adatvédelmi felügyeleti szervhez panaszt intézni. 

Biztonság és bizalmas jelleg  

Az Ön személyes adatai biztonsága és bizalmassága megőrzése érdekében pl. szabvány tűzfalakkal és jelszóval védett adathálózatokat használunk. Megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket tettünk annak érdekében, hogy személyes adatait megóvjuk azok elvesztésétől, az azokkal történő visszaélésektől, a jogosulatlan hozzáféréstől, felfedéstől, megváltoztatástól és megsemmisítéstől. 

A személyes adatok külföldre történő továbbítása  

Mivel a Diaverum egy multinacionális vállalat, különböző jogi illetékességi körzetekben vannak adatbázisaink, és az Ön személyes adatait továbbíthatjuk az Ön lakóhelye szerinti országon kívüli adatbázisainkba is. Ennek megfelelően az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Terület (EGT) országain kívülre is továbbíthatjuk. Az ilyen országok az EGT országaiban érvényes adatvédelmi jogszabályoktól különböző adatvédelmi jogszabályokkal rendelkezhetnek. Ha az Ön személyes adatait az EGT-n kívülre továbbítjuk, lépéseket teszünk, hogy az Ön személyes adatai elfogadható védelme a megfelelő intézkedések, szabvány adatvédelmi szerződések vagy az EU által biztosított megfelelőségi határozat által megtörténjen. Személyes adatait a következő körülmények fennállása esetén megfelelő szabvány védelem nélkül is továbbíthatjuk az EU-n és az EGT-n kívülre: az Ön kifejezett és megfelelő információkon alapuló hozzájárulása, valamint szerződések teljesítése, jogi kereset kiegyenlítése. 

Változások bejelentése  

A Diaverum fenntartja a jogot ezen Adatvédelmi tájékoztató időközönkénti módosítására. Az utolsó módosítás dátuma az Adatvédelmi tájékoztató végén kerül feltüntetésre. Ha változtatásokat eszközlünk a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban, illetve az Ön személyes adatai kezelési módjában, az ilyen változásokat ezen a weboldalon közzétesszük. Kérjük, rendszeresen nézze át Adatvédelmi tájékoztatónkat. Amennyiben személyes adatait bármikor bármely más célra is fel szeretnénk használni, mint ami annak gyűjtésekor fennállt, Önnek jogában áll tőlünk erről tájékoztatást kapni, és a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását ezen információk ismeretében megadni. 

Kérdések és megjegyzések  

Ha kérdése van, vagy megjegyzést szeretne fűzni Adatvédelmi tájékoztatónkhoz, Sütiszabályzatunkhoz vagy Üzletszabályzatunkhoz, a következő elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot:

 

Diaverum AB 
cégjegyzékszám: 559140-5344 
Hyllie Boulevard 53 
215 37 Malmö 
Svédország 
Telefonszám: +46 46 287 30 00 

Utolsó módosítás időpontja: 2020. július 8.